Thông tin sản phẩm

 Mô tả chi tiêt 
Chủng loại Nvidia Quadro RTX 4000
GPU RTX 4000
Chuẩn giao tiếp PCI Express 3.0 x 16
Bộ nhớ VGA 8 GB GDDR6
CUDA Core 2304
Tensor Cores 288
RT Cores 36
RTX-OPS 43T
Rays Cast 6 Giga Rays/Sec
FP32 Performance 7.1 TFLOPS
Max Power Consumption 160 W
Cổng kết nối DP 1.4 (3), VirtualLink (1)
Kích thước 4.4" (H) x 9.5" (L) Single Slot

Đặc điểm nổi bật

Video so sánh

Bình luận