Seri hướng dẫn học Photoshop miễn phí đặc biệt dành cho người mới bắt đầu

Adobe vừa ra mắt seri khoá học Adobe mang tên "3, 2, 1... Photoshop!" - một loạt bài hướng dẫn được thiết kế đặc biệt để dạy cho những người mới bắt đầu sử dụng phần mềm này.

Thông qua các bài này, người xem có thể học các kỹ năng cần thiết khác nhau, từ lựa chọn màu sắc đến sử dụng bộ lọc thông minh.

Những người sáng tạo có thể không học được nhiều từ loạt bài hướng dẫn cơ bản này, nhưng nhìn thấy sự phong phú của các chức năng của chương trình, có thể có một số mẹo mà bạn có thể học được từ nó.

Khám phá các bộ lọc nghệ thuật khác nhau trong Photoshop CC

Năm cách để thay đổi kích thước Canvas trong Photoshop CC

Mẹo để làm việc với các đường dẫn trong Photoshop CC

Tạo một Gradient tùy chỉnh trong Photoshop

Bảy mẹo để làm việc với các nhóm layer trong Photoshop

3 mẹo để tìm, lọc và phân loại layer trong Photoshop

4 chế độ hòa trộn phổ biến để sử dụng khi tổng hợp hình ảnh

7 phím tắt để làm việc vớiPoint Type trong Photoshop CC

4 chế độ hòa trộn phổ biến để sử dụng khi tổng hợp hình ảnh

3 mẹo để tìm, lọc và phân lớp trong Photoshop


7 mẹo để làm việc với các nhóm layer trong Photoshop
 

Cách tạo Pattern đơn giản trong Photoshop

Bốn màu sắc sáng tạo và chỉnh sửa màu sắc bằng cách sử dụng chế độ hòa trộn trong Photoshop CCBảy phím tắt để làm việc với Point Type trong Photoshop CC
 

Update: 29/03/2018
Cách nhanh nhất để tạo Brush trong Photoshop CS

Update: 14/03/2017
Mười phím tắt hữu ích để làm việc với Layer Mask trong Photoshop CSNăm lý do để sử dụng các đối tượng thông minh (Smart Object) trong Photoshop CS
 Tùy chỉnh phím tắt cho Photoshop CS
 


Bốn cách để Chọn các Layer trong Photoshop CS

Hai tính năng ẩn để sử dụng Paint Symmetry

Ba cách để xoay hoặc làm thẳng hình ảnh trong Photoshop CS

Ba cách để điều hướng tài liệu trong Photoshop CS

Update: 9/10/2017
Chìa khóa để sử dụng Smart Guides trong Photoshop

3 Cách để sử dụng công cụ Crop:

5 mẹo khi làm việc với Brush:

6 Cách để chọn màu trong PTS:

10 Mẹo để làm việc với Layer:

Những cách để Zoom nhanh trong PTS:

5 Lý do để sử dụng Smart Filter trong PTS:

8 Lý do bạn nên nhóm các Layer:

 

Tin tức liên quan