Mua card ASUS GeForce RTX Tại Hà Linh Computer tặng code game Call of Duty: Modern Warfare

Mua bất kì card ASUS GeForce RTX 2080 Ti, RTX 2080 SUPER, RTX 2080, RTX 2070 SUPER, RTX 2070, RTX 2060 SUPER và RTX 2060 tặng code game Call of Duty: Modern Warfare

 

1/ Mã áp dụng: tất cả các mã card đồ họa ASUS GeForce RTX 2080 Ti, RTX 2080 SUPER, RTX 2080, RTX 2070 SUPER, RTX 2070, RTX 2060 SUPER và RTX 2060 (bao gồm tất cả các mã hàng ASUS Turbo, ASUS Dual và ROG Strix)

 

2/ Thời gian áp dụng: tất cả các hóa đơn mua hàng tại các đại lý chính hãng ASUS tại Việt Nam từ 17/09/2019 đến 18/11/2019

 

4/ Thời hạn cuối cùng để đăng kí trên website là ngày 11/12/2019 tại: https://www.asus.com/events/info/activity_COD/ 

 

3/ Thời hạn cuối cùng sử dụng code game ngày 18/12/2019 Redeem thông qua chương trình GeForce Experience

Tin tức liên quan