Mua Card Đồ Hoạ GIGABYTE AORUS RTX 3080 / 3090 - Nhận Siêu Phẩm Call Of Duty: Black Ops Cold War

Mua Card Đồ Hoạ GIGABYTE AORUS RTX 3080 / 3090 - Nhận Siêu Phẩm Call Of Duty: Black Ops Cold War

 

♦ Thời gian chương trình:

Thời gian khuyến mãi: 30/10/2020 - 10/12/2020 (khi vẫn còn code game)

- Hạn cuối đăng kí trên trang AORUS event: 20/12/2020

- Hạn chót để kích hoạt code game: 1/1/2021

 

♦ Mã sản phẩm áp dụng:

Card đồ hoạ GIGABYTE AORUS GEFORCE RTX 3080 / RTX 3090

 

♦ Cách kích hoạt:

*Vui lòng đăng tải hoá đơn mua hàng của bạn (giấy xác nhận đơn hàng / biên nhận sẽ không đủ điều kiện)**

1. Mua Card đồ hoạ GIGABYTE AORUS RTX 3080 / 3090 series. Đăng kí tại đây: https://member.aorus.com/fr/url/aHR0cHM6Ly93d3cuYW9ydXMuY29tL2dhbWVfYnVuZGxlLnBocD9QYWdlPTYyNA==#

2. Để nhận được code, vui lòng tham khảo email phê duyệt được gửi bởi đội ngũ AORUS..

Tin tức liên quan